Zorggroep FEL

Welkom bij Zorggroep FEL.

De FEL (Fysiotherapie Eerste Lijn) is een monodisciplinair samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapeuten in de regio Nieuwe Waterweg Noord en Delfland, Westland, Oostland en aangrenzende gebieden. De samenwerkingsvorm is een Coöperatieve vereniging en toegankelijk voor alle praktiserende eerstelijns fysiotherapeuten.

De FEL is opgericht met als doel vertegenwoordiger te zijn van de fysiotherapie in de geïntegreerde zorg. Zowel vakinhoudelijk als financieel economisch zal de FEL het algemeen belang van haar leden vertegenwoordigen en namens hen afspraken maken.

Directe gesprekspartners voor de FEL zijn regionale zorgverzekeraar DSW en Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) en regionale ziekenhuizen. De FEL tracht gezamenlijke afspraken te maken op het gebied van geïntegreerde zorg. Door middel van gestructureerde samenwerking wordt gestreefd naar doelmatige inzet van fysiotherapie in transmuraal multidisciplinair verband.

De FEL zal zich vakinhoudelijk laten leiden door de expertise van de leden en maatschappelijke en professionele normen. Er zal materiële controle uitgevoerd worden op de kwaliteit van de zorgverlening van de leden om zodoende de kwaliteit te kunnen borgen. Door vorming van netwerken, scholing en advisering worden leden ondersteund in hun taak in het zorgveld.

© 2010 Zorggroep FEL   |   Website: EvP Webdesign