Zorggroep FEL

Ik ben
Patiënt

Verder  

Ik ben
Fysiotherapeut

Verder  

Ik ben
Verwijzer

Verder  


Zorggroep FEL (Fysiotherapie Eerste Lijn) is een samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapeuten in de regio Delft, Westland, Schiedam, Zoetermeer en aangrenzende gebieden. De samenwerkingsvorm is een Coöperatieve vereniging, welke toegankelijk is voor alle eerstelijns fysiotherapeuten.

De FEL is aanspreekpunt voor patiënten, deelnemende fysiotherapeuten, samenwerkingspartners en verwijzers. 

Door  onder andere afspraken te maken over samenwerking, kwaliteit, scholing en communicatie leveren wij een bijdrage aan goede, regionale fysiotherapeutische zorg.

Voor een aantal aandoeningen hebben zijn er inmiddels verwijslijsten;  zodat patiënten en verwijzers er vanuit kunnen gaan 'de juiste zorg op de juiste plek' te krijgen.