Wie zijn wij?

Historie

Een aantal fysiotherapeuten die zich al enige tijd bezig hielden met revalidatie en re-activatie van COPD-patiënten, werden in 2008 door de ZEL (Zorggroep eerste lijn) uitgenodigd om mee te werken aan het ontwikkelen van een behandelprotocol voor COPD-patiënten in de 1e lijn. Dit resulteerde in een behandel protocol en werd er tegelijkertijd nagedacht om ons als fysiotherapeuten te organiseren om volwaardig en slagvaardig mee te kunnen gaan met nieuwe ontwikkelingen. In 2009 werd Zorggroep FEL opgericht en nadat er in 2012 een einde kwam aan de integrale bekostiging bleek het netwerk zijn waarde bewezen te hebben. Inmiddels is het een blauwdruk geworden voor de ontwikkeling van transmurale en multidisciplinaire samenwerking. In 2015 ontstond een samenwerkingsstructuur rondom de Total Knee en een jaar later ook rondom de Voorste Kruisband. Doordat ziekenhuizen zijn gaan fuseren en we meerdere verzoeken ontvangen om deze vorm van samenwerken te implementeren is in 2017 het werkgebied losgelaten en is de Zorggroep toegankelijk voor fysiotherapeuten uit heel Nederland. Anno nu is de FEL is een niet meer weg te denken schakel geworden in het regionale zorgveld.

Organisatie

De FEL is een Coöperatieve Vereniging. Het bestuur van de FEL is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de FEL en bestaat uit vijf personen. Bestuursleden worden in principe gekozen uit de leden van de FEL. Externen kunnen ook voorgedragen en gekozen als lid van het bestuur. Om de missie en visie te kunnen waarborgen laat het bestuur zich bijstaand door werkgroepen, onder andere op het gebied van vakinhoud en kwaliteit. Fysiotherapiepraktijken die voldoen aan de (laagdrempelige) criteria van de FEL, kunnen lid worden van de Coöperatie. 

Bestuur

Nic

Nic van Paassen          Voorzitter

Nic van Paassen is afgestudeerd fysiotherapeut in 1980, werkzaam in een gezondheidscentrum in Delft. Als specifieke aandachtsgebieden heeft hij COPD — en is hiervoor lid van de expertgroep van het COPD-net — en Chronische pijn — en is hiervoor lid is van het Pijnnetwerk van het Erasmus MC.

 

 

Tine

Tine van den Bos            PenningmeesterKwaliteit

Tine van den Bos werkt sinds januari 1979 in diverse settingen (loondienst, maatschap en praktijkhouder) en was voorzitter van de NVFB. Momenteel werkt ze twee dagen als zzp-er en een dag als onderzoeker (functionele urologie) in het LUMC. De combinatie van beleid maken en werken aan de ontwikkeling van het vak past zij dagelijks toe.

 

 

Ron

Ron Fernhout                    Secretaris, Persoonsgerichte Zorg - Orthopedie            

Mijn passie is om elke dag mensen te helpen in beweging te komen en te blijven. Mensen ondersteunen om gezonder te worden en te blijven vind ik fantastisch. Ik geniet van mijn vak, omdat het een combinatie is van steeds vernieuwende wetenschappelijke inzichten, vakmanschap en gastvrijheid gekoppeld aan een hulpvraag die voor iedereen weer anders is. Naast de masteropleiding Manueel therapie, heb ik diverse cursussen gevolgd. Ik ben nu werkzaam bij Fernhout fysiotherapie als praktijkeigenaar, fysiotherapeut en manueeltherapeut en eigenaar van het beweeg- en gezondheidscentrum Vlaardingen. Het in beweging komen en blijven staat centraal en regelmatig probeer ik zelf ook in beweging te komen door te squashen, te mountainbiken of hard te lopen. Daarnaast ben ik gek op leuke dingen doen met mijn gezin, familie en vrienden.

 

 

Jan van der Wel                   

Ik ben getrouwd en vader van twee volwassen kinderen en al 38 ondernemer met fysiotherapie en Beweegzorg in Capelle aan den Ijssel. De 2e helft van deze carrière combineerde ik de eigen praktijk met bestuurskundige uitdagingen binnen en buiten de zorg. Zo droeg ik bij aan bestuur en management van de NVFS, NL-actief (v/h Fit!vak), de KNGF-regio Hollands Midden en Rotterdam, was KNGF-regioambassadeur voor Zuid-West-Nederland en adviseer mono- en multidisciplinaire zorggroepen en landelijk werkende collectiviteiten. Ik ben coach voor intervisie en peer review en adviseer tot slot gemeenten inzake WMO/Sociaal Domein. 

Speerpunt voor de regionale ontwikkeling van eerstelijnszorg is volgens mij de samenwerking met de huisarts en het sociaal domein op goede zorg en generieke en geïndiceerde preventie, de extended scope met specialisten uit ziekenhuizen en positionering van de fysiotherapeut als maatschappelijk triagist en specialist op het gebied van bewegen. Voor 2019 richt ik mij landelijk op de voorwaardelijke interoperabiliteit van ICT en IT en data voor vanzelfsprekende inzichtelijke zorg voor de patiënt. Ik denk nadrukkelijk mee in de operationele strategie van de FEL als belangrijk partner van regionale zorg en welzijn en kansen in de huidige en toekomstige werk- en bekostigingsstructuren.  

Als hobby voer ik de hoofdredactie van de lokale omroep en ben graag actief in de Twentse natuur”.