Bestuursupdate

zondag 7 juli 2024

Beste leden, 

 

Er zijn, zoals al in 2023 bekend gemaakt, een aantal bestuursleden die deze termijn afscheid nemen. 

Ron Fernhout, Jan van der Wel, Tim Konings en Pascal Matla zijn niet meer herkiesbaar of hebben zich niet herkiesbaar gesteld.  

 

De afgelopen periode zijn er met meerdere kandidaat bestuursleden gesprekken geweest.  Arthur en Wendy hebben 3 nieuwe bestuursleden voorgedragen: 

 

  • Marianne de Roon voor de functie secretaris 

  • Daphne Stuiver als algemeen bestuurslid 

  • Donna Koot als algemeen bestuurslid 

  • Jip Regtop zal de functie penningmeester overnemen van Wendy Tavenier. Wendy blijft aan als algemeen bestuurslid 

  • Arthur Hofland zal de functie voorzitter gaan invullen 

 

Arthur licht de keuzes toe, o.a. door te kiezen voor bewezen ervaring en ambitie maar ook qua geografische spreiding.  

Op de vergadering wordt met bovenstaande ingestemd.  

 

Nieuw bestuur Zorggroep FEL: 

 

Arthur Hofland Voorzitter 

Marianne de Roon Secretaris 

Jip Regtop Penningmeester 

Donna Koot Alg. bestuurslid 

Daphne Stuiver Alg. bestuurslid 

Wendy Tavenier Alg. bestuurslid 

Wouter van Beek Alg. Bestuurslid 

 

Met deze nieuwe samenstelling gaat het bestuur enthousiast door op de ingeslagen weg....wordt vervolgd!