ALV FEL 2020

woensdag 18 maart 2020

ALV donderdag 26 maart 2020 gaat vanzelfsprekend niet door

Op 26 maart zou de FEL zijn ALV van dit jaar houden. Helaas kan dit door de Coronacrisis geen doorgang vinden. Tzt wordt een nieuwe datum gecommuniceerd en actuele stukken worden dan opgestuurd.  Tine van den Bos en ondergetekende Nic van Paassen nemen na 13 jaar als bestuurslid afscheid van de FEL. Tine verruilt dit voor een functie bij de patiëntenorganisatie en ik ben per februari gestart als Paramedisch adviseur bij de ZEL.
Om deze ruimte op te vullen zijn  nieuwe bestuursleden gezocht. Bestuursleden die passen in de vooruitgang die de FEL doormaakt. Een meerjarenplan waar dit bestuur verantwoordelijk voor wordt zal worden gepresenteerd. Kenmerkend wordt dat het bestuur meer participatie vraagt van de leden, om die taak uit te kunnen voeren. De aspirant bestuursleden zullen tzt op de ALV worden voorgedragen en tot die tijd taken uitvoeren onder auspiciën van het huidig bestuur.

Kandidaat bestuursleden

Pascal Matla
44 jaar en (mede) eigenaar van Fysiotherapie Corpus Activum in Zoetermeer. Sinds 2016 Master Sportfysiotherapeut, Mijn aandachtsgebieden zijn uiteraard sportfysiotherapie en revalidatie, arbeid & gezondheid en longrevalidatie. Ik ben o.a. betrokken geweest bij de opzet van het VKB netwerk binnen de FEL.
Ik geloof in  een regionale aanpak met als doel sterke positionering van ons vak naar verwijzers, samenwerkingspartners en zorgverzekeraars. Verbinding en heldere communicatie, ook naar onze leden, zie ik daarin als speerpunten

Arthur Hofland
Werkzaam als fysiotherapeut en leefstijlcoach in regio Westland. In een praktijk met meerdere locaties en verschillende gespecialiseerde therapeuten geven we de best mogelijke zorg. Dit in samenwerking andere eerstelijnszorgverleners, de tweede lijn en ook met het sociale domein. Middels de FEL hoop ik een steentje te kunnen bijdragen voor de fysiotherapie in onze regio

Wendy Tavenier
Fysio-manueeltherapeut, 48 jaar, mede-eigenaar van  fysiotherapie praktijk in Pijnacker. Al ongeveer 15 jaar ben ik  bestuurder in de fysiotherapie. De FEL heeft een stevige positie verworven in onze regio. Graag werk ik mee aan de verdere ontwikkeling van regionale samenwerking van fysiotherapeuten rond gezondheidsthema’s met als doel het verbeteren van kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen.

Tim Könings
Werkt als fysiotherapeut in de regio Haaglanden vooral met sporters en orthopedische klachten. Daarnaast praktijkeigenaar van Together In Motion Fysiotherapie en kent vanuit die achtergrond de kracht van verbinden. Na het RGF ben ik weer opzoek om met de therapeuten gezamenlijk in de regio te werken aan de juiste zorg op de juiste plek.