Behandeling post COVID 19 patiënt door COPD netwerk van de FEL

dinsdag 21 april 2020

Beste collega,

 

De afgelopen 14 dagen zijn de FEL en de ZEL hard in de weer geweest om de kaders te bepalen, waarbinnen de behandeling van post Covid-19 patiënten gaat plaatsvinden in onze regio.
Overleg is gevoerd met de ziekenhuizen en de 1e lijn (huisartsen en andere paramedici).
Landelijk wordt aangestuurd op behandeling van  Covid-19 patiënten door COPD netwerken. Ook in onze regio is hiervoor gekozen. De Covid-19 patiënt zal echter multidisciplinair moeten worden behandeld, zoals ook in 2e en 3e lijn gebeurd.
Als FEL en ZEL stellen we aanvullende eisen aan de leden van het COPD netwerk om in aanmerking te komen om Covid-19 patiënten te mogen behandelen. Eén van die eisen is een samenwerking met diëtist, ergotherapeut, psycholoog, logopedist en geestelijk verzorger. De opzet van zo'n netwerk lijkt veel werk voor deze patiëntengroep, maar is ook een opmaak voor de transitie van zorg van 2e en 3e lijn naar de 1e lijn. Het multidisciplinair samenwerken is een onderdeel van de Juiste Zorg op de juiste plek. De ZEL kan faciliteren in het complementeren van het netwerk.
Huisartsen en ziekenhuizen worden deze week geïnformeerd over het bestaan van ons netwerk en over de werkwijze, zodat ze gericht kunnen verwijzen.

Wat zijn de procedures ?

  • Als een patient verwezen wordt door huisarts of ziekenhuis zal dat doorgaans zowel naar fysiotherapeut als diëtist zijn.
  • Als de patiënt uit ziekenhuis of revalidatiecentrum komt, zal de huisarts worden geïnformeerd dat patiënt in behandeling wordt genomen.
  • De fysiotherapeut zal bij het opstellen van zijn behandelplan en tijdens zijn behandeltraject screenen op noodzaak van inzet andere disciplines. In overleg met de huisarts worden dan andere disciplines ingezet.
  • Binnen het netwerk wordt gecommuniceerd met o.a. Siilo.
  • Bij het vakinhoudelijk handelen is het REACH protocol en KNGF standpunt leidend.
  • De richtlijnen van het KNGF mbt Persoonlijk Beschermende Maatregelen zullen onverkort worden toegepast.
  • De cursus  "Patienten met een Post Intensive Care Syndroom" van het NPI wordt verplicht gesteld en is half mei beschikbaar. 

Dit is opgesteld in samenwerking met:
FEL (Fysiotherapeuten Eerste Lijn)
ZEL( Zorggroep eerste lijn)
VELD ( Vereniging eerste lijn diëtisten)
Vertegenwoordiger Psychologen
Vertegenwoordiger Ergotherapie
Kaderarts COPD ZEL
Medisch adviseur ZEL
Vertegenwoordiger Geestelijke verzorging

Deze zorg kan voor de fysiotherapie onder code 9380 uit de basiszorg worden gedeclareerd.
Donderdagavond vindt een webinar plaats van het REACH netwerk Amsterdam. Je kunt je daarvoor aanmelden of terugkijken.(zie bijlage)
De cursus s "Patienten met een Post Intensive Care Syndroom" is half mei online beschikbaar. https://www.npi.nl/home-reach

Komende week zal verdere informatie volgen.

Heb je vragen mail dan naar info@zorggroepfel.nl of nvanpaassen@zel.nl