Bestuurssamenstelling

zaterdag 2 mei 2020

Op 28-04-2020 vergaderde het FEL-bestuur via Teams in een afwijkende samenstelling. Het zittend bestuur met Nic van Paassen (aftredend voorzitter), Ron Fernhout en Jan van der Wel, aangevuld met de kandidaat-kaderleden, ondersteund door Marian Verheij als kersverse secretarieel-medewerkster bespraken de actuele thema’s voor de fysiotherapie in het algemeen en die van de FEL in het bijzonder.
Tine van den Bos, aftredend bestuurslid kon niet deelnemen aan het overleg. De uitgestelde ALV van maart 2020 maakte dat nog geen formele decharge, voordracht en installatie van bestuurs- en kaderleden kon plaatsvinden.

Op de eerstvolgende ALV die later dit jaar, afhankelijk van de COVID-19 beperkingen fysiek of digitaal uitgeschreven wordt, zal dat worden geagendeerd.

De voorlopige operationele rollen en taken van de kandidaat en zittende bestuurs- en kaderleden zijn tot aan de ALV op hoofdlijnen als volgt:

  • Nic van Paassen, voorzitter (aftredend)
  • Jan van der Wel, Vice voorzitter en aandachtsgebied digitalisering
  • Tine van den Bos, penningmeester (aftredend)
  • Tim Konings, Vice penningmeester en aandachtsgebied ondernemerszaken en netwerken
  • Ron Fernhout, secretaris en aandachtsgebied Netwerken, sociaal domein
  • Pascal Matla, Vice secretaris, aandachtsgebied netwerken.
  • Wendy Tavenier, aandachtsgebied ledencommunicatie en kwaliteit  
  • Arthur Hofland, aandachtsgebied stakeholders en innovatie
  • Marian Verheij, secretariële ondersteuning

We werken inmiddels als hard voor jullie als een goed team online !