Bijeenkomst orthopedie ‘Verwijzen, informeren en samenwerken’

dinsdag 4 september 2018

Sinds 1 juni 2018 verzorgen de orthopeden van Franciscus Gasthuis & Vlietland orthopedische zorg op beide ziekenhuislocaties, waaronder de spreekuren in Franciscus Vlietland. Graag nodigen de orthopeden u uit voor een kennismakingsavond op donderdag 4 oktober 2018 van 17.30 – 19.30 op locatie Vlietland. Deze avond staat in het teken van ‘verwijzen, informeren en samenwerken’. Zij geven onder andere een toelichting op de orthopedische zorgverlening, de specialisaties binnen de vakgroep en de werkwijze rond verwijzen en terugverwijzen. Daarnaast is er voldoende ruimte voor vragen en een informele kennismaking tijdens de borrel.

Klik hier voor meer informatie. 

De orthopeden kijken er naar uit u allen te ontmoeten!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Transmurale Samenwerking, via transmuraal@franciscus.nl