Brief aan Guido van Woerkom KNGF

maandag 16 maart 2020

Geachte heer van Woerkom, beste Guido,

Namens de 55 aangesloten praktijken van zorggroep Fysiotherapie Eerste Lijn met vele medewerkers en hun duizenden patiënten in de regio Delfland e.o. maar ook namens vele collega fysiotherapiepraktijken en hun patiënten in de regio regio vragen wij  uw aandacht voor het volgende:

Het pandemische niveau van de verspreiding van het corona-virus brengt acute gevaren met zich mee voor de continuïteit van de fysiotherapie in Nederland. Als gevolg van de door de overheid genomen maatregelen worden afspraken met patiënten in de behandelkamers en oefenruimtes afgezegd en dreigt de omzet van de fysiotherapiepraktijken dramatisch terug te lopen met 75-100%. Zonder ondersteunende maatregelen zullen vele praktijken dit niet overleven. In onze ogen ligt hier in voor het KNGF een dringende aanleiding per direct een krachtig maatschappelijk en politiek signaal af te geven.

We steunen inspanningen in het aandringen op een oplossing met een door de overheid op te leggen maatregel aan zorgverzekeraars om fysiotherapiepraktijken in de maanden maart en april 2020 betaling in voor de continuïteit van de bedrijfsvoering essentiële betaalafspraken in lijn met de verwachte omzet of de omzet van de betreffende maanden van 2019 te blijven doen. Daarmee kunnen de praktijken de bedrijfsvoering met de beschikbare menskracht en investeringen aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden en acute financiële problemen voorkomen. De infrastructuur voor vanzelfsprekende fysiotherapie voor wie écht niet zonder kan, blijft zo intact.

Wij doen een dringend beroep op u om zich op zeer korte termijn namens de fysiotherapiesector, waar mogelijk in samenwerking met de andere brancheorganisaties in de paramedische sector en daarbuiten, tot overheid en politiek te wenden om voor onze sector op te komen en druk op de minister en Tweede Kamer uit te oefenen om een dergelijke oplossing te realiseren. We zien hierin voor het KNGF een missie namens meer dan 22.000 zorgprofessional.

Ik ben graag bereid tot een nadere toelichting.

 

Namens bezorgd bestuur en leden FEL

Met vriendelijke groet,

 

Nic van Paassen,

Jan van der Wel, 

Namens zorggroep FEL

 

 

Antwoord van Guido van Woerkom

 

Nic, Jan,

Dank voor jullie signaal. We zijn hier hard mee bezig en het heeft onze volledige aandacht. Een speciaal crisisteam uit de sector ondersteunt ons. Via de FEN houden we jullie op de hoogte. 

Sterkte voor iedereen in deze moeilijke tijd,

Guido