Brief van de FEL aan DSW

woensdag 25 maart 2020


Zorgverzekeraar DSW

Carlo Rozema, Paramedisch adviseur

                                                                                                                              Naaldwijk, 25 maart 2020

 

                                                                              

Geachte heer Rozema, beste Carlo,

 

Namens de fysiotherapie praktijken in onze regio, die veelal DSW als preferente zorgverzekeraar hebben, doe ik onderstaande dringende oproep.

De praktijken voor fysiotherapie hebben door de terechte maatregelen rondom veiligheid in verband met het Corona virus te maken met een drastische omzetdaling. Navraag in de regio blijkt dat dit een omzetdaling van 80 tot 90% betreft. Wij waarderen de constructieve houding van DSW met het aanbieden van het addendum voor behandeling op afstand. De maatregelen die zijn aangekondigd door de overheid bieden voor de komende 3 maanden een handreiking richting looncompensatie voor werknemers maar zoals u weet bestaan veel fysiotherapie praktijken grotendeels uit meewerkende maten Ook zijn de vaste lasten voor huur en zaken als schoonmaak en afschrijving apparatuur zijn voor bijna alle praktijken fors te noemen. Vandaar ook dat met het wegvallen van 80 a 90% van de omzet praktijken in ernstige financiële problemen dreigen te komen.

Tegelijkertijd worden deze praktijken benaderd, of zijn zij zelf actief in het benaderen, door partijen in de zorg (huisartsen, GGZ zorg, gemeenten) die momenteel in drukke en ingewikkelde zaken verwikkeld zijn om zowel ‘gewone’ patiënten zorg als ‘COVID-19 patiënten zorg’ te bieden om hulp of ondersteuning te geven door patiënten door middel van video of telefonische consulten bij te staan met adviezen en/of oefeningen. Ook in de nabije toekomst -nog tijdens deze crisis- is voor fysiotherapeuten een belangrijke rol weggelegd in het ondersteunen van ‘ex-COVID-19’ patiënten die ademhalings- en/of conditie problemen krijgen  waarvoor zij momenteel werkzaamheden verrichten die niet als direct patiënten consult kunnen worden gedeclareerd.

Ook met de 2e lijn zijn er contacten gelegd om te kijken of fysiotherapeuten in eerstelijnspraktijken taken kunnen overnemen/ondersteunen van fysiotherapeuten/artsen/verpleegkundigen in ziekenhuizen om hen te ontlasten. Fysiotherapeuten die momenteel geen werk in de praktijk hebben doen dit uiteraard graag en zijn hiertoe ook capabel.

We zouden daarom een dringend verzoek aan DSW willen doen om fysiotherapie praktijken in de regio FEL financieel te ondersteunen  zodat zij hun bestaansrecht behouden en mee kunnen helpen aan het gezamenlijk behandelen van mensen met of zonder Corona en na de crisis weer de schakel kunnen zijn in ons mooie zorgstelsel

Indien gewenst gaan wij graag het gesprek met u hierover aan.

Vriendelijke groet,

Nic van Paassen,

Voorzitter FEL.