Contributie 2018

vrijdag 6 juli 2018
Tijdens de ALV van 14 juni jl. heeft het FEL bestuur een voorstel gedaan voor aanpassing van de contributie voor 2018. Naar aanleiding van het gewijzigde contributie voorstel geformuleerd door de leden, die aanwezig waren op de ALV, zijn 2 reacties ontvangen binnen de gestelde termijn (30 juni jongstleden). Ter vergadering hebben 13 leden vóór gestemd en nu 2 leden tegen. Daarmee heeft het bestuur besloten de -door de leden- voorgestelde contributieverhoging door te voeren per 1 januari 2018. Besloten is per 1 januari 2018: het basislidmaatschap naar €350,- te verhogen en voor het 2e netwerk de contributie te handhaven op €250,-. Het bestuur neemt de reacties van de 2 tegenstemmers serieus en zal het gesprek aangaan met deze leden en zal daarnaast op korte termijn na de zomervakanties (begin september) een avond organiseren om de toegevoegde waarde van het lidmaatschap te bespreken. Verder zal de procedure rondom visitatie en de evaluatie ervan op de agenda staan naast monitoring van het rendement van gemaakte afspraken. Graag ontvangt het bestuur input van u als lid voor deze avond via info@zorggroepfel.nl Namens het bestuur wens ik u een mooi zomer toe. Nic van Paassen, voorzitter