FEL doet aanvraag Innovatiefonds Stichting Keurmerk

maandag 13 december 2021

Stichting Keurmerk stelt deelnemende fysiotherapiepraktijken in de gelegenheid een aanvraag te doen voor een innovatief idee om 'zorg te verbeteren' en 'fysiotherapie te profileren'. FEL maakte in december 2021 gebruik van dit aanbod door een voorstel voor een professionaliseringsconcept in te dienen . FEL wil de 2021 Uitwisselingsrichtlijn Huisarts-Specialist-Paramedicus (HASPp) als thematisch programma in de Peer Review voor FEL -fysiotherapeuten voorleggen in de regio. Het voorstel voorziet in een uitgewerkte handleiding voor coaches en deelnemers alsmede een budget voor een vacatie van de coaches en deelnemers. Dat laatste vanwege het buitengewone belang  van de implementatie van de Richtlijn in het werkveld voor de gehele beroepsgroep. Kortweg de motivatie voor de aanvraag:

In de zorg- en welzijnssector vinden belangrijke veranderingen plaats, dit vraagt van zorgprofessionals dat ze op een andere manier leren kijken naar de veranderingen en uitdagingen in de dagelijkse praktijk. Daar vallen ook de uitwisselingen van behandelgegevens met andere zorgverleners én de patiënt onder. Tegelijkertijd zoeken fysiotherapeuten die deelnemen aan vormen van Peer Review/Intervisie naar aansprekende thema’s en leervormen die hun denken en handelen kritisch beschouwen en een opbrengst in effectiviteit en ‘plezier in het werk’ opleveren. Gebruik van de richtlijn voorziet voorzichtig ingeschat in een winst tot 30% in effectiviteit in tijd en tot 80% in gebruikers tevredenheid van uitwisselingsconcepten. Het thema ‘Uitwisseling van zorggegevens’ leent zich voor ‘Innoveren; Veranderingen doorvoeren waar we al zo lang op wachten en uitvoering geven aan een dringende en dwingende oproep uit het werkveld op geconstateerde tekortkomingen in de huidige wijzen van uitwisselen van zorgdata. Het invoeren en de monitoring op naleving van de uitwisselingsrichtlijn stelt eisen aan de ‘mens’ en professional Fysiotherapeut (m/v). Dat rechtvaardigt het standpunt om de bewustwording van het belang van de implementatie en naleving van de richtlijn te introduceren als een nieuwe -zachte- dimensie van het digitaliseren van de uitwisseling in de zorg en van het gewenste gekoppelde professioneel denken en handelen. In die zin dus Innovatief. 

Het voorliggende professionaliseringsconcept kent 3 grote lijnen:

1. Kennis nemen van de bestaande en gewenste infrastructuur en instrumentatie van de gangbare vormen van uitwisseling in de eerste lijn.

2. Bewustwording van de voorwaardelijke kennis en handelingskaders om een uitwisseling tussen zorgverleners of met de patiënt succesvol en duurzaam te maken

3. Beschouwen van het professionele gedrag voor het digitaal uitwisselen op actuele inzichten ten aanzien van ‘doorlopend leren’ met reflectie op het eigen en gewenste gedrag en aandacht voor digitale vaardigheid en kennis van de vereiste digitale instrumenten.

Gezien de ontwikkelingen van de samenvoeging van KNGF en Keurmerk voorzien wij een inhoudelijke reactie begin januari 2022.