Het Informatieberaad en de FEL. Digitaal is het nieuwe normaal.

dinsdag 1 oktober 2019

Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg. De manier waarop wij omgaan met ziekte en gezondheid is in beweging: van de behandelkamer naar de huiskamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Dankzij de technologische ontwikkelingen kunnen mensen langer thuis blijven wonen, hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis, en kunnen vaak beter geholpen worden. Door met elkaar mooie voorbeelden te delen en te werken aan opschaling en verbetering werkt de zorg aan een goed klimaat voor digitale zorg. FEL-Bestuurslid Jan van der Wel is ook lid van de ‘ambtelijke’ kerngroep van het Informatieberaad voor het KNGF. VWS heeft stevige ambities én eisen aan zorgverleners en leveranciers van EPD’s  ten aanzien van de snelheid en de richting van digitalisering in de zorg.

Veilige en betrouwbare uitwisseling van zorggegevens

In het Informatieberaad werken overheid en zorgpartijen, waaronder het KNGF samen aan een basis waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden. Zo kan iemand vanuit een persoonlijke omgeving op een veilige en eenvoudige manier communiceren met allerlei instanties en diensten in de zorg. Bovendien kunnen zorgverleners zo efficiënt en betrouwbaar gegevens uitwisselen. Het Informatieberaad laat hiervoor de standaarden opstellen en zorgt ervoor dat ze ook gebruikt worden.

Vier doelen voor gegevensuitwisseling

Deelname aan het Informatieberaad is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De leden hebben zich verbonden aan vier doelen:

  • Medicatierecepten worden op dezelfde manier uitgeschreven zodat overzicht en overdracht mogelijk is: medicatieveiligheid.
  • Mensen kunnen medische gegevens inzien en koppelen aan hun eigen persoonlijke gezondheidsgegevens: patiënt centraal.
  • Zorgverleners dragen gegevens digitaal en gestandaardiseerd over aan andere zorgverleners: overdracht.
  • En gegevens worden maar één keer vastgelegd, en daarna hergebruikt: vastleggen

 

 First Time Right

‘Eénmalig vastleggen voor herhaald gebruik’ en ‘uitwisselen van zorgdata’ zijn onderdeel van de ‘kwaliteit’ van zorg voor de patiënt en   essentiële thema’s bij de FEL. De FEL streeft er dan ook naar om naast de inhoudelijke kwaliteit ook een effectieve en efficiënte gegevensuitwisseling ten behoeve van het proces voor de patiënt nadrukkelijk op de agenda te zetten. Projecten als Registratie aan de Bron en de standaardisering van uitwisselingen van ‘Medicatie’ en ‘Beeld’ en de uitwisseling met het voorgenomen Patient Gezondheids Omgeving (PGO) via MedMij-standaard worden dan ook actief gevolgd.

Als onderdeel van de uitwerking van het beleid om met de patiënt de beslissingen in een behandeltraject voor te bereiden, vaak ‘Samen Beslissen’ genoemd, heeft FEL een subsidie aangevraagd  om te peilen hoe en op welke wijze in het netwerk het best vormgegeven kan gaan worden aan Shared Decision Making. De aanvraag voor ondersteuning van dit traject is een uitvloeisel van een aanbod van het KNGF aan zorgroepen en samenwerkingsverbanden in Nederland. KNGF en bereid met ZEL de subsidieaanvraag voor. Als eerste aandachtgroep wordt nu gekeken naar de patiënten die vanuit de samenwerkingen met de regionale ziekenhuizen instromen in de FEL-praktijken van de Orthopediegroepen rond de Knie.

In de gesprekken over de uitwisseling van data met de specialisten in het Orthopedie-netwerk zijn al stappen gemaakt over de standaardisering van informatie in de zogenaamde ‘zorginformatiebouwstenen’ (Zib’s)

Daarin is FEL een voorloper in het domein fysiotherapie.