Nieuws van de werkgroep: Total Knee Prothese / Voorste Kruisband/Orthopedie

dinsdag 1 oktober 2019

Op de website van FEL zijn de  praktijken voor fysiotherapie te vinden die deel nemen aan het netwerk orthopedie ‘Total Knee Prothese’ en Voorste Kruisband. De praktijken voldoen aan de kwaliteitseisen zoals voorgeschreven in het protocol. De kwaliteit van de geleverde orthopedische zorg wordt door de FEL gecontroleerd. Geen nieuws is goed nieuws.
De werkgroep heeft de afgelopen maanden  intensief overleg gevoerd met de orthopeden van de aangesloten ziekenhuizen en vastgesteld dat er sterk behoefte is voor een intensivering van de uitwisseling. Orthopeden en chirurgen werken lang niet altijd meer in één combinatie van specialist en instelling. Daarmee ontstaat de behoefte om op meer locaties in ons werkgebied deskundigheid beschikbaar te krijgen. Tevens is vastgesteld dat er nadrukkelijk behoefte is bij de specialisten om één aangewezen persoon per praktijk te kennen die aanspreekpunt is voor de uitgevoerde behandeling. De specialisten zien ook een toename van het aantal vrouwelijke tieners met wat zich meldt knieklachten waarbij aan een ‘Shared Decision Making’ gedacht wordt in het voortraject bij de afwegingen van het al dan niet opereren.   Praktijken verwachten daar tegenover wel nog meer verwijzingen te zien.
Tevreden, maar niet voldaan.
Over en weer is tevredenheid uitgesproken over de protocollering en de principes van de rapportages. Wel wordt aangedrongen op een tijdige rapportage. De verwijsinformatie is gestandaardiseerd en wordt voorbereid om op afzienbare termijn via elektronische uitwisseling te kunnen worden gedaan.  Een mooi voorbeeld daarvan is de ontwikkeling die vanuit de werkgroep IT wordt ingevuld mop het gebied van het elektronisch  uitwisselen van enkele zogenaamde zorginformatiebouwstenen (Zib’s) van de behandeling.
 Behoefte om ook een schoudernetwerk in te richten groeit.
De specialisten vragen nadrukkelijk of er ook een vergelijkbaar netwerk ingericht kan worden voor Schouderklachten. De werkgroep en het bestuur van FEL roept praktijken dan ook op zich te melden met belangstelling.
Tim Konings: “De samenwerking met  Lange land is goed geregeld in die regio. Ook met Zoetermeer en Reinier de Graaf en Delft en Westland staan de afspraken nu goed. Daar zijn nog wel kansen natuurlijk dat het beter gebruikt wordt. In de aanpalende regio’s. Ook in het ‘Haagse’ hebben collega fysiotherapeuten de aandacht al enigszins gebundeld.  Het bestuur van FEL gaat met hen in gesprek over de mogelijkheden van afstemming en samenwerking. Dat is ook meteen een basis om met een groep collega’s rond het Vlietland en het SFG de samenwerking daar te  optimaliseren met een vergelijkbaar soort orthopedie netwerk.”