Pilot informatie overdracht specialist - fysiotherapeut.

dinsdag 1 oktober 2019

De FEL neemt ism de ZEL deel aan bovenstaande pilot. Aan tafel zitten Orthopeed, ICT van het RdGG, Chipsoft(EPD ziekenhuizen), Zorgdomein, Intramed, de ZEL en de FEL. De pilot heeft tot doel een manier van digitale gegevensoverdracht mogelijk te maken van 2e lijn naar 1e lijn direct vanuit het EPD van de specialist door middel van Zorgdomein. Aanvankelijk bestond de pilot uit het versturen van een PDF richting fysiotherapeut. Na sterk aandringen van de FEL, ZEL en ICT mensen van het Reinier de Graafgasthuis, is de pilot uitgebreid.
Het doel is nu op korte termijn versturen van een PDF van 2e naar 1e lijn, waarbij het PDF automatisch wordt gegenereerd uit het EPD van de specialist. Dit gebeurt via Zorgdomein. Op redelijk korte termijn moet dan 1 veld van EPD(2e lijn) naar EPD(1e lijn) worden verstuurd. We willen starten met de medicatie van de patiënt. Deze zou dan automatisch in het EPD moeten verschijnen. Op wat langere termijn willen we dan 26 basis ZIB's(zorg informatie bouwstenen) in de verwijzing opnemen en overzetten van EPD naar EPD.
Een ZIB beschrijft wat er over een bepaald item van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. (https://www.informatieberaadzorg.nl/outcomedoelen/overdacht/zib%E2%80%99s)
 Dit moet de zorgverleners veel tijdwinst opleveren en de verwijzing zal completer worden.
Om dit laatste te bereiken moet ook de "registratie aan de bron" verbeteren. Ieder moet juist registreren in een taal die de ander begrijpt. Hiervoor is Snomed ontwikkeld.
SNOMED CT is een internationaal, medisch terminologiestelsel en bevat een grote verzameling medische termen met hun synoniemen. De termen worden in de directe patiëntenzorg gebruikt voor de vastlegging van klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, diagnosen, resultaten en besluitvorming.
Van <https://www.informatieberaadzorg.nl/outcomedoelen/vastleggen/snomed-ct>
Snomed wordt meegenomen in de pilot, zodat we een compleet en geïntegreerd systeem van digitaal verwijzen ontwikkelen, wat toepasbaar is in de rest van Nederland.
Intramed is deelnemer van de pilot. De andere EPD leveranciers profiteren van de pilot, omdat er veel voorwerk wordt verricht. Het systeem van overdracht tussen 1e en 2e lijn kan dan door de andere EPD leveranciers worden geïmplementeerd.