Pilot Oncologie pré en postoperatief trainen van patiënten met colon- en rectumca

woensdag 2 oktober 2019

Het dit jaar gevormd netwerk Oncologie van de FEL neemt deel aan bovenstaande pilot.
De pilot heeft tot doel het verbeteren van de herstelkans van de patiënt na een buikoperatie bij colon- en rectumca. Voor de pilot is een werkgroep geïnstalleerd, waarin alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd. De FEL is hierbij namens de 1e lijns fysiotherapie. Er is een protocol pré operatief en post operatief trainen geschreven, de overdracht is geregeld en er is een promovendus aan gekoppeld, welke de effectiviteit van de training gaat onderzoeken.
In juni zijn we gestart. Er zijn sindsdien ca 10 patiënten geïncludeerd, waarbij er al goede resultaten worden gemeld. De samenwerking loopt erg goed, tot tevredenheid van alle partijen. Patiënten worden verwezen naar veel verschillende praktijken uit het netwerk, dichtbij de patiënt thuis. Per 1 januari gaat ook het onderzoek van start. Hierbij trachten we ook aangrenzende regio's te betrekken.