Uitnodiging ALV 8 april 2019

maandag 1 april 2019

Beste leden,

 

Teruglezend in de inleiding van de vorige ALV herken ik veel activiteiten, die toentertijd nog in ontwikkeling waren en nu zijn verwezenlijkt. Een signaal wat er op duidt dat de FEL op de goede weg is. De stakeholders maken steeds meer dankbaar gebruik van de FEL als betrouwbare partner, zoals met de GLI (Gecombineerde leefstijlinterventie), Oncologie netwerk en Geïntegreerde zorg met al zijn facetten.

 

Het bestuur is op velerlei vlakken intensief betrokken bij ontwikkelingen, die ieders praktijk raken. Inkoopbeleid van zorgverzekeraars, deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg, VWS, allen wijzen in de richting van een andere bekostiging, waarbij er waardegericht wordt ingekocht. Die waarde wordt bepaald door resultaat van zorg. Die waarde kan de fysiotherapie als discipline niet leveren en vergt intensieve samenwerking met andere disciplines en 0e, 1e, 2e en 3e lijn. Kortom een heel andere organisatie. Die inkoop zal voor een deel regionaal gaan plaatsvinden via zorgroepen als de ZEL en FEL. Door de inrichting van de organisatie van de FEL is deze uitermate geschikt om dit voor de regionale fysiotherapie te verzorgen. Het vergt wel een inspanning van de leden om hun praktijk mee te veranderen. Best lastig om een vast bedrag voor het behandelen van een patiënt met lage rugklachten te krijgen en dit te moeten delen met een leefstijlcoach en huisarts.

 

Deze samenwerking verlangt een vertrouwensband tussen hulpverleners. Men moet elkaars waarde begrijpen. Men moet makkelijk en veilig kunnen communiceren. Men moet elkaar kunnen vinden. De FEL is in projectgroepen dit alles aan het voorbereiden en de positie van de fysiotherapie aan het borgen.

 

Door de waardegerichte inkoop wordt gezocht naar de beste competenties op het juiste moment. Het visiedocument “De juiste zorg op de juiste plaats” geeft hier richting aan. Zo zal de fysiotherapeut of de huisarts of de diëtist niet meer het hele traject van behandelen verzorgen. Zoals het in het oncologie netwerk gaat, doet iedere discipline een stukje, waar die het beste in is en wat precies is afgestemd op wat de ander doet. De communicatie is zo geregeld dat ieder precies weet wat hij nodig heeft. Een prachtig voorbeeld van geïntegreerde zorg.

 

De FEL wordt voor de praktijken een onmisbare schakel in de samenwerking en de vergroting van de waarde van de fysiotherapie in de regio. De samenwerking van de FEL met ZEL, de 3 ziekenhuizen in de regio en alle 1e lijns disciplines is een voorbeeld voor de andere regio’s. Hiervoor kwam onlangs het KNGF met voorzitter Guido van Woerkom op bezoek. Vooral de manier waarop de FEL met de leden het beleid ontwikkeld interesseerde hem.

 

Wij hopen op u op de ALV duidelijkheid te verschaffen wat er op uw praktijk af komt en van gedachte kunnen wisselen hoe we samen hiermee verder kunnen. Stil zitten is geen optie want de train van de gezondheidszorg dendert door. Stap in en bezoek de ALV van de FEL op maandag 8 april a.s. in Naaldwijk.

 

 

Nic van Paassen

Voorzitter FEL

 

 

Datum: maandag 8 april 2019

Locatie: ZEL kantoor, Stokdijkkade 21a, 2671 GX  Naaldwijk 

Start: 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur met broodjes