Verslag ALV 2023

vrijdag 23 juni 2023

Op 20 juni vond onze ALV plaats, met een beperkt, maar enthousiast gezelschap. Enthousiast om mee te denken over de positionering van de FEL en hoe we de uitdagingen (en kansen) die het Integraal Zorgakkoord biedt om kunnen zetten in concrete acties. 

Na de pauze gaf Ferry Koper (strategisch adviseur innovaties en nieuwe netwerken in de zorg) een presentatie over zijn visie op de gezondheidszorg en de rol van fysiotherapie in de steeds veranderende landschap. Wordt, wat ons betreft, snel vervolgd!