Zorgpad Lage Rug

vrijdag 23 juni 2023

Het, samen met verwijzers opgezette, zorgpad lage rug is een nieuw netwerk (2023). De huisartsen in de DWO regio kunnen nu complexere lage rugklachten dicht bij huis doorverwijzen voor een eenmalige uitgebreide screening (meekijkconsult). Dit gebeurt niet bij de neuroloog, maar bij één van de speciaal geschoolde manueel therapeuten die experts zijn in het onderzoeken van de lage rug. De manueel therapeuten deze praktijken voldoen aan de kwaliteitseisen die door de regionale neurologen, huisartsen en ZEL/FEL zijn opgesteld. Een mooi regionaal initiatief! Namens de FEL is Arthur Hofland contactpersoon.