Coronacvirus update 25 maart 2020

woensdag 25 maart 2020

Beste collegae,

Op een vakinhoudelijke avond van de Fel zat altijd de zaal vol. Bij onderwerpen m.b.t bestuur of management, leek de animo toch minder. Maar dit soort items zijn nu belangrijker en actueler dan ooit! We komen er nu achter, dat als het goed gaat het minder interessant is als in deze tijden. Alles moet anders geregeld worden, en hoe moet dat dan. Dan hebben we elkaar nodig en blijkt dat we zelfs de andere beroepsgroepen nodig hebben. We proberen frequent de belangrijke urgente dingen te communiceren. Hieronder de zaken van afgelopen week en nu. 

Veel succes allemaal en schroom niet elkaar te bevragen.

 

Brief aan DSW voor steun

Vandaag heeft de FEL een  brief aan  DSW verstuurd om aandacht te vragen voor de financieel wankele situatie, waarin praktijken en gezinnen verkeren. De omzet in de meeste praktijken is weggevallen. Hoe gaat dat nu de komende maanden? Wij appreciëren het zeer dat de zorgverzekeraars het telefonisch consult hebben ingekocht. DSW is heer heel accuraat mee omgesprongen. Om ook in de toekomst de zorg voor de patiënt doelmatig en optimaal samen met DSW te kunnen  verzorgen vragen wij om steun. Heb zeker oog voor de andere paramedische disciplines, die in hetzelfde schuitje zitten en ook zonder hen kunnen we niet.

 

Richtlijn Fysiotherapeutisch handelen tijdens de Coronacrisis

Het KNGF en Keurmerk hebben één lijn getrokken met de richtlijn tot behandelen tijden de coronacrisis.
Het is in ieders belang hiermee zorgvuldig om te gaan.
Kort uitgelegd komt het erop neer dat zo mogelijk een Face to Face(F2F) behandeling vermeden moet worden.
Iedere patiënt moet bij F2F als coronaverdacht worden aangemerkt. Hierbij moeten Persoonlijke beschermende maatregelen(PBM) worden getroffen. Bij beschermende kleding zijn lage mouwen van belang en na elke patiënt in de was op 60gr. Je kan denken aan een overall.

Videoconsult en belafspraak

Om een patiënt toch te kunnen behandelen kun via beeldverbinding of telefoon een patiënt behandelen.
Zorgverzekeraars contracteren nu die zorg via een addendum met DSW als eerste. Patiënten vragen vaak om die zorg en door de noodzaak kom je sneller tot goede oplossingen. Wat betreft videoconsulten onderstaand een (niet-uitputtend) rijtje veilige/AVG-proof applicaties:

• Clickdoc (CMG.nl)
• E-zorg
• KPN zorgmessenger

• Physitrack
• Vtell/Vcare
• Weseedo
• Zaurus

Niet veilige applicaties zijn in elk geval:
• Skype (‘consumentenversie’)
• Zoom (‘consumentenversie’)
• Whatsapp
• Facetime

 Oncologie

Wij hebben als FEL regionaal overleg met de oncologen. In het RdGG wordt poli oncologie wel gehouden. De schade die de patiënt oploopt bij onthouden van zorg is anders evenredig groot. Ook de fysiotherapeutische behandeling kan te belangrijk zijn om niet te geven. Graag hebben de oncologen daar bij twijfel overleg over behandelen of niet van patiënten met oncologie. We hebben een protocol afgesproken over hoe om te gaan met deze patiënten categorie. Voor vragen en overleg: 015-2603946

Longpatiënten

Met de longartsen van het RdGG en het regionaal expertteam hebben we afgesproken géén longpatiënten te behandelen, wat volledig in lijn is met de VHVL. Zorg wel voor ondersteuning van deze categorie patiënten via (beeld)bellen om ze actief en zo fit mogelijk te houden. Daarnaast is inmiddels duidelijk dat fibrosering van longweefsel bij Corona met name bij beademde patiënten tot longschade leidt. Hiervoor wordt voor d fysiotherapeutisch nabehandeling aan een behandeladvies gewerkt. De VHVL is hier nauw bij betrokken.

 Orthopedie

Ook orthopedische patiënten verlangen soms fysiotherapeutische zorg die niet kan worden uitgesteld door kans op aanzienlijke restschade. Orthopeden zijn beschikbaar voor overleg. Via Siilo of telefoon.

 

Financiële oplossingen tijdens de crisis
Als de kosten doorlopen en de inkomsten stagneren zoek je naar oplossingen om het hoofd boven water te houden.
Probeer je team bijeen te houden. Ook zij lijden onder de onzekerheid, heb hier aandacht voor.

 Hieronder een aantal dingen waaraan je zou kunnen denken:
NOW noodmaatregel in plaats van werktijdverkorting
Borgstelling kredieten
Misschien dat de verhuurder van je praktijkpand de huur tijdelijk wil uitstellen, verlagen of vrijstellen.
Het pensioenfonds verleent zo nodig uitstel
Banken verlenen in uiterste nood uitstel van betaling voor uw hypotheek
Het KNGF ontwikkeld als branchevereniging een dienstenpakket samen met de VVAA

Veel succes