GLI Beweegkuur teams en verwijzen

dinsdag 1 oktober 2019

In 2019 is op diverse locaties in de regio gestart met het aanbieden van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) Niet zonder slag of stoot, overigens. Er is in en buiten de werkgroep waaraan bestuursleden Nic van Paasen en Jan van der Wel namens FEL deelnemen veel gesproken en gelobbyd met regionaal preferente zorgverzekeraar DSW over met name de voorwaarden waaraan diëtisten en fysiotherapeuten moet voldoen om als Leefstijlcoach te mogen fungeren in een GLI-traject. Nog niet alle zorgverzekeraars hanteren de afspraken die de beroepsgroep KNGF meent te hebben vastgelegd en stellen het volgen en afsluiten van de opleiding op de BLCN-criteria. Fysiotherapeuten hebben echter al veel kennis van een specifieke leefstijlcomponent. Om die reden is er een versnelde opleiding waar voor fysiotherapeuten het onderwerp bewegen bekend mag worden geacht. Daarnaast kunnen zij geleerde vaardigheden meteen toepassen binnen hun huidige werkzaamheden waardoor de studie efficiënter en effectiever doorlopen kan worden. Deze verkorte opleiding voor fysiotherapeuten is erkend door KNGF en Stichting Keurmerk Fysiotherapie .
De route voor patiënten voor een GLI-traject is nu als volgt:
De huisarts/POH verwijst de patiënt naar het BeweegKuur team in de regio. Hierbij maken zij gebruik van een standaard verwijsformulier. Zij kunnen  het verwijsformulier als voorbeeldbrief opnemen in hun HIS. Namens FEL zien we graag dat deze verwijsprocessen elektronisch gaan verlopen. Tarieven zijn onderwerp van landelijke gesprekken en zijn vooralsnog centraal vastgesteld. Daarmee moet de ondernemer zelf beoordelen of het aanbieden van de interventie aantrekkelijk is.  Hier leest u de toelichting per aanbieder.
Na verwijzing wordt de patiënt door de leefstijlcoach benaderd om een intakegesprek in te plannen. De huisarts ontvangt na de intake bericht van de leefstijlcoach of de patiënt daadwerkelijk gaat starten met BeweegKuur.
De aanbieders op dit moment:
BeweegKuur team Delft : 500048159@lms.lifeline.nl.

 • Hannah van der Weij, Fysiotherapie Delft
 • Emilie Stassen, Focus Diëtistenpraktijk
 • Sharda Mangroelal, leefstijlcoach (tel. 06-26266880)

BeweegKuur  team ’s Gravenzande: fysiozo@zorgmail.nl.

 • Remco van der Bos, Fysio + Zo
 • Daisy Eggink, Lijfstijl diëtisten
 • Ellen Vollering, leefstijlcoach (tel. 06-37352884)

BeweegKuur team Maassluis 500063736@lms.lifeline.nl.

 • Machteld van der Lelij, Fysio Docwerk
 • Miranda Doorduin, Vitae Voedingsadviesbureau
 • Willeke van der Linden, leefstijlcoach (tel. 06-28857080)

BeweegKuur team Naaldwijk  hoflandvangeestsportbegeleiding@zorgmail.nl.

 • Patricia Soonieus en Anette Duijvesteijn-van der Voort, fysiotherapeuten Hofland-Van Geest Sportbegeleiding
 • Monique Ammerlaan-Groenewegen en Daisy Eggink, Lijfstijl diëtisten
 • Arthur Hofland, leefstijlcoach (tel. 0174-200020)

 Deelname groeit, veel werk voor de coaches.
Vooralsnog melden de aanbieders een tevredenstemmende toestroom. Men is nog niet tevreden met de verhouding inspanning-beloning.  De werkgroep binnen de Zorgrgoep ZEL bespreekt de ontwikkelingen, waaronder de administratieve afhandeling en operationele afstemming van het GLI-aanbod met DSW. Voor de eerstvolgende bijeenkomst wordt  het stimuleren van een aanbod in o.a. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis voorbereid.
Wil je ook een opleiding Leefstijlcoach volgen ? Bijgaand de folder van de opleiding.